Je enthousiasme is de straalstroom van je ziel.

De zoektocht naar dingen doen die je graag doet.

Erik VAN VOOREN zijn levensverhaal neemt verschillende wendingen vanaf zijn schooltijd. Inzichten en gezondheidsperikelen zorgden dat Erik verschillende keren van pas moest veranderen. Maar het zoeken naar zaken waar hij passie voor had hielden de bovenhand. Mensen onderwijzen en motiveren ontdekte hij als zijn groot talent, eerst als key-note spreker later als schrijver en ghostwriter.