Leiderschap is mensen laten groeien. Nabeschouwing

Volg je gevoel

Je lichaam zal op allerlei manieren signalen geven. Stel jezelf open om deze signalen om te zetten in acties.