Loskomen uit een remmende omgeving.

Loskomen uit een remmende omgeving

Giselles vader had een conservatievere kijk op het leven dan zijn dochter; volgens hem mocht een vrouw zeker niet slimmer zijn dan haar man, want dan zou het huwelijk niet stand houden. Universitaire studies waren daarom uit den boze. Door wilskracht en zelfstudie wist Giselle zich los te rukken uit dit beklemmende keurslijf en kon ze doorgroeien tot leidinggevende functies in verschillende bedrijven. Uiteindelijk koos ze ervoor om zelfstandig consultant te worden, gecombineerd met een lesopdracht aan de HoGent, waar ze jongeren kan stimuleren en inspireren om hun eigen pad te vinden.